20 Juli – Musical groep 8 : Wie steelt de show ?

Graag willen we jullie uitnodigen voor de musical van Groep 8 : Wie steelt de show?

Woensdagavond 20 juli
Aanvang 18:30
Zaal open om 18.00 uur
Entree €1,50
Te betalen met pin

De try out is zoals andere jaren ook te bezichtigen en zal plaatsvinden op dinsdag 19 juli in dorpshuis De Bron.
Aanvang : 13.30 uur , inloop vanaf 13.15 uur.
Entree : € 1,00

We hopen jullie daar te ontmoeten.

Groetjes, leerlingen van groep 8 en juf Jolanda