Project Oude Bron

Update 19-01-2024

Omdat vorige updates niet meer relevant zijn, start ik hierbij een nieuwe pagina.

Presentatie Project “Oude Bron” door
BL-Huisvesting (18-01-2024)

Hierbij beperk ik me tot de visualisatie buitenzijde en plattegrond
en kunt u onderaan de pagina uw reactie geven: deze worden 
verzameld door het Dorpsoverleg.

Bovenaanzicht

In de gebouwen die blauw omkaderd zijn bevinden zich de nieuwe appartementen (17 stuks)

Plattegrond Nieuwbouw Met name wordt hier duidelijk het aantal parkeerplaatsen:
Bestaande parkeerplaatsen beginnend met B = 20
Nieuwe parkeerplaatsen beginnend met E = 26
Totaal 46 parkeerplaatsen

Verschillende aanzichten

Perspectief

Hierbij is de zwarte ster midden onder de hoek O.L. Vrouwestraat – Mariahofke

Aanzicht vanaf School/’t Hart   

Aanzicht links vanuit binnenpad tussen de 2 gebouwen  

Aanzicht rechts vanuit binnenpad tussen de 2 gebouwen

Consequenties Bomen Straatbeeld

voor de Kerk worden verplaatst: 9 bomen 2 informatiezuilen gaan naar de overzijde en worden vervangen door een Digi-bord

Langs de straat vanaf kruising Mariahofke tot Kerkplein worden verplaatst: 10 bomen

Totaal zullen 19 bomen verplaatst worden

Volgend plaatje is zoals het werd gepresenteerd, bomen zijn eruit gelaten

Nieuwe plek bomen

Hieronder een plaatje dat niet bij de presentatie van BL-H zat,
maar gepresenteerd werd door de gemeente.
Hierbij zijn de lichtgroene stippen de nieuwe plekken van de bomen.
Wel komt dan de vraag naar voren: hoe realistisch is het dat deze o.a. komen tussen de parkeerplaatsen en de O.L. Vrouwestraat, waar zonder bomen de ruimte al krap is

     

Reacties op bouwplan BL-Huisvesting: