Dorpsoverleg Handel

Dorpsoverleg Handel is er voor en door inwoners van Handel.

Het Dorpsoverleg is het aanspreekpunt voor de Gemeente Gemert-Bakel en is bij tal van ontwikkelingen (zijdelings) betrokken, met name in een coördinerende rol.
De werkzaamheden worden verdeeld in diverse commissies, bemand door zowel leden van het dorpsoverleg als anderen binnen Handel.

Dorpsoverleg Wie is Wie

Waar is Dorpsoverleg Handel mee bezig

Volgende dorps informatie avond

Notulen laatste vergadering

Veiligheid

Buitengebied Handel