Korte historie

Korte historie

Handel is de oudste bedevaartsplaats van Maria in Brabant.
Voor de oorsprong ervan moeten we terug naar de 12e eeuw. De heerlijkheid Gemert wordt bestuurd door de adellijke familie Van Gemert. Ridder Rutger, telg uit deze familie, gaat op kruistocht en treedt toe tot de Duitse Orde, een kruisvaarderorde. Zijn erfdeel, het goed Handel, komt daardoor aan deze Orde.

Op dit goed met hoeve en landerijen bouwde de Orde haar ‘residentie’ en privékapel, toegewijd aan hun Ordepatrones, de H. Maria. Omstreeks de 14e of 15e eeuw ontstaat hier een vorm van Mariadevotie die leidt tot het ontstaan van een bedevaartsoord.
Miraculeuze genezingen, toegeschreven aan de invloed van Maria, maken het pelgrimsoord echt vermaard. De toeloop groeit nog harder door de reformatie en de Tachtigjarige Oorlog. De katholieke eredienst mag hier nl. vrijelijk worden beoefend. De enorme belangstelling van pelgrims noodzaakt tot uitbreiding van de kapel.

Toch ondervindt deze belangstelling stagnatie als de Heerlijkheid Gemert door de ‘Staatsen’ wordt bezet (1648-1662). Kerken worden gesloten en de bedevaart valt stil. Na 14 jaar wordt Gemert teruggegeven aan de Duitse Orde waarna men de schade, niet alleen materieel, kan gaan herstellen.
Tot aan haar opheffing, omstreeks 1800, zou de Duitse Orde ‘haar’ kapel blijven ondersteunen.
Een drukbezochte bedevaartsplaats is een gunstige vestigingsplaats voor neringdoenden. Door de gestage toename van de bedevaart groeide het aanvankelijke gehucht Handel uit tot een volwassen dorp.
Het bedevaartscomplex Handel omvat de kerk, processiepark met de H. Put en de zg. keskes aan de weg Gemert-Handel.
(voor meer info www.heemkundekringgemert.nl/gemerts-heem)