Highlights uitgelicht

Highlights

Processiepark met H. Put.

De H. Put is na de kerk, het oudste cultusobject binnen de Handelse bedevaart. De oudste  vermelding is van 1594; er wordt dan dusdanig gerepareerd dat een respectabele ouderdom verondersteld mag worden.

Het park dateert pas van begin twintigste eeuw. In 1904 wordt de ‘sacramentsweg’ met 15 Rozenkranskapelletjes en Benedictiekapel aangelegd.

De Kruisweg dateert van 1917, hier voorafgegaan door de “Hof van Olijven”, evenals het nieuwe neogotische uiterlijk van de H. Put.   In 2012 werd de reeks staties en de H. Put gerestaureerd en in brons teruggeplaatst.

Ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van de kapel werd in 1920 “De Bruiloft van Kana “ opgericht. Het openluchtaltaar werd in 1946 geschonken door de Gemertse gemeenschap, uit dankbaarheid voor het veilig doorkomen van de oorlog.

Pas in 1927 kreeg het rectoraat het recht van begraven en werd in het park een kerkhof aangelegd. In de zestiger jaren raakte dit vol en werd achter het park een nieuw aangelegd.

 

Keskesdijk

Langs de weg  Gemert-Handel  staan de keskes , gewijd aan de Zeven Smarten van Maria. De beeldengroepen in deze wegkapellen illustreren de 7 smartelijkste episoden uit het leven van Maria. De traditie van deze keskes gaat terug tot zeker eind 17e eeuw. Eind 19e eeuw werd de oude reeks vervangen door de huidige neogotische reeks.  Bij dezen ‘vernieuwbouw’ werd in het midden van de reeks een kapel toegevoegd, de ‘Ossenkapel’, een herinnering aan de ontstaanslegende van Handel.

De reeks keskes  vormen a.h.w. de proloog op de bedevaart naar Handel.