O.L.V. Ten Hemel Opneming

O.L.V. Ten Hemel Opneming

De Duitse Orde bouwde bij haar ‘residentie’ te Handel een privékapel. Deze wordt voor het eerst genoemd in 1391. Waarschijnlijk was het een eenvoudig zaalkerkje.

De toenemende belangstelling voor het Handels heiligdom en de groeiende inkomsten van de kapel  maken uitbreidingen mogelijk en noodzakelijk. In de vijftiende eeuw werd een toren aangebouwd en eind achttiende eeuw werd de kapel in lengte verdubbeld.

De laatste uitbreidingen zijn eind 19e – begin 20e met de toevoeging van zijkapellen en een nieuw priesterkoor. De oude toren wordt vervangen door een neogotische.

In de kerk is een gerestaureerd orgel waarvan de oorsprong teruggaat naar eind 16e eeuw.