!! Dorpsoverleg Handel stopt !!

Na een langere tijd bezig te zijn geweest om meerdere personen bij het dorpsoverleg te betrekken en hierin niet te zijn geslaagd willen wij mededelen dat we als dorpsoverleg gaan stoppen.

Behalve dat we met te weinig personen zijn is er bij de bestuursleden het gevoel ontstaan dat de positie waar wij als huidig dorpsoverleg willen staan en hoe de gemeente dat ziet niet overeenkomt. We voelen ons niet goed bij deze positie en hebben het gevoel dat we onze verwachtingen van een dorpsoverleg t.o.v. de inwoners van Handel niet kunnen waarmaken.

We worden helaas door de gemeente niet of te laat geïnformeerd over onderwerpen op ambtelijk niveau wat betrekking heeft op de korte en lange termijn toekomst en leefbaarheid van Handel. We krijgen regelmatig vragen uit het dorp over zaken waarmee de gemeente met inwoners en belanghebbenden in overleg is, waarbij het dorpsoverleg vaak niet als partij wordt gezien en ook niet geïnformeerd wordt. Deze zorg is meerdere malen geuit naar de contactpersonen binnen het gemeentehuis en de wethouders direct, maar zelfs op deze noodkreten is helaas geen actie ondernomen.

Hierdoor krijgen wij het gevoel dat het huidige dorpsoverleg niet serieus wordt genomen en we veel energie en vrije tijd stoppen in werk waarvan de gemeente vindt dat ze dit zonder ons ook kunnen.

We zien wel het belang in van een dorps afvaardiging of werkgroepen welke zich bezighouden met thema’s die de inwoners en toekomst van het dorp aangaan. Een nieuwe opzet waarin de gemeente duidelijkheid geeft in verwachtingen, verantwoordelijkheid en zeggenschap.

We zullen niet zomaar de stekker eruit trekken omdat er diverse activiteiten en stichtingen gekoppeld zijn aan het dorpsoverleg. Denk hierbij aan financiën voor commissie zorg, werkgroep voor de speelweide, eigendom duo fiets, onderhoud 2 openbare Aed apparaten, goede doelen week, beheer website, etc, etc. Om dit door te laten gaan zal de communicatie hierover blijven lopen via Jos Kuipers jm19kuipers@hotmail.com

De berichtgeving op website en facebook zullen doorgaan op de manier zoals dat nu is opgezet, deze berichten kunnen gestuurd worden naar secretaris@dorpsoverleghandel.nl of info@handeldorp.nl.

Groeten Daan, Martien en Jos.