Waar is dorpsoverleg Handel mee bezig

De komende periode zullen we met regelmaat een besproken onderwerp onder de aandacht te brengen.

Onderwerpen op dit moment:

·       Handel 800 jaar

·       Zorg in Handel

·       Veiligheid

·       Website

·       Buitenbeter app

·      Bouwen in Handel

·      Herinrichten plein

·      Eindejaars borrel

·      Plannen Rooije Asch

·      Grond achter senioren woningen voor speelplek school

 

Indien we onderwerpen missen, dan kan je deze altijd doorgeven