Waar is dorpsoverleg Handel mee bezig

De komende periode zullen we met regelmaat een besproken onderwerp onder de aandacht te brengen.

Onderwerpen op dit moment:

·       Zorg in Handel

·       Veiligheid

·      Bouwen in Handel (Locatie Oude Bron, Heerenbosch2 en plannen na Heerenbosch2)

·      Herinrichten plein voor kerk

·      Plannen Rooije Asch (Water Resort Handel)

·       Buitenbeter app

Indien we onderwerpen missen, dan kan je deze altijd doorgeven