Volgende dorps informatie avond

De bijeenkomst van 10 november 2021 is geannuleerd i.v.m. de vele corona besmettingen 

Hieronder staat de voorlopige agenda voor de volgende bijeenkomst
Indien je nog andere onderwerpen hebt welke je wilt bespreken op deze avond, dan is dat ook mogelijk.
Geef je onderwerpen dan door via secretaris@dorpsoverleghandel.nl

 • Presentatie levendig landgoed Padua
  Presentatie verzorgd door Huize Padua
 • Zorg
  Nieuwe Dorpsondersteuner, Praktijk Strijbosch, Duofiets beschikbaarheid, etc.
 • Veiligheid
  Status n.a.v. schouwing
 • Handel800
  Afsluiting feestjaar door bestuur
 • Enquête leefbaarheid
  Omgevingsvisie onderzoek: gezondheidszaken zoals zorg in dorp, voorzieningen, veiligheid, wonen, etc.
 • Bestuur zaken
  Stoppen van 2 bestuursleden, toekomst dorpsoverleg
 • Oudejaarsbijeenkomst
 • Overige onderwerpen
  Communicatie website/facebook

Bestuur Dorpsoverleg Handel