Volgende dorps informatie avond

Er is nog geen datum vastgelegd voor de eerst bijeenkomst met het nieuwe bestuur.

Hieronder komt de voorlopige agenda voor de volgende bijeenkomst

Indien je onderwerpen hebt welke je wilt bespreken op deze bijeenkomst, dan is dat ook mogelijk.
Geef je onderwerpen dan door via secretaris@dorpsoverleghandel.nl

Bestuur Dorpsoverleg Handel