Denk jij mee over de toekomstige inrichting van Handel

De gemeente Gemert-Bakel maakt zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Onderdeel van dit proces is het opstellen van de omgevingsvisie. In deze visie geven we richting aan de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De wens van de gemeente is dat de inwoners en ondernemers zichzelf en hun dorp terug herkennen in de visie, daarom wordt er op dit moment gewerkt aan een gebiedsgerichte uitwerking voor Handel en haar buitengebied.

Denk jij mee over de toekomstige inrichting van Handel?

Voor de gebiedsgerichte uitwerking zoeken wij de samenwerking met betrokken verenigingen en lokaal gewortelde maatschappelijke organisaties. Wij willen je vragen met ons mee te denken over de toekomstige inrichting van jullie leefomgeving. Dat kan op:

Donderdag 2 februari
De Bron
aanvang 19:30

We verzamelen graag alle meningen en ideeën. Alles is goed, in deze fase is alle inbreng welkom. We gebruiken jullie inbreng om op een aantal thema’s – de bouwstenen van de Omgevingsvisie – een voorstel voor een ontwikkelrichting te doen. Tijdens een tweede bijeenkomst leggen we dit voorstel aan jullie en de rest van de inwoners van Handel voor. We geven antwoord op de vraag: Wat vinden wij daar samen van? Het resultaat wordt als de ‘gebiedsgerichte uitwerking’ voor Handel in de Omgevingsvisie opgenomen. Uiteindelijk beslist de raad, maar niet voordat jullie op een positieve en constructieve manier hebben bijgedragen.

Graag horen wij of wij u, mogen verwelkomen tijdens de bijeenkomst. Neem gerust iemand mee. Aanmelden kan via het volgende e-mailadres: jacqueline.vanthof@gemert-bakel.nl

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mij. Mail naar gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel naar ons algemene nummer (0492) 378 500.

Met vriendelijke groet,
Namens het kernteam omgevingsvisie,

Patrick de Wit
Programmaleider