Eerste avond alzheimer café in Eendracht op 8 mei

Op 8 mei aanstaande open het Alzheimer Café haar deuren in De Eendracht, St. Annastraat 60 in Gemert. Deze avond begint om 19:30(deuren open om 19:00u) en eindigt rond 21:30u. Tijdens de eerste avond is het thema ‘Wat is dementie?’.

Deze avond is vooral bedoelt voor mensen met dementie en hun naasten. Daarnaast zijn er veel medewerkers en deskundigen uit de zorg op de avonden aanwezig. Voor de pauze krijgt u informatie van een gastspreker en via de aanwezige deskundigen. Na de pauze is er de gelegenheid om vragen te stellen maar ook is er voldoende ruimte om met lotgenoten te praten. Ook is er een informatietafel met veel boeken en balden over het onderwerp. Alles onder het genot van een kopje koffie, thee of een ander drankje.

Voor meer informatie kun je terecht bij onze dorpsondersteuner Thea de Wit.