Project oude Bron

Update 22-8-2023

Helaas moeten we de opstart na de vakantie beginnen met een slecht bericht: volgens de Gemeente kunnen we een winkel wel vergeten. De reden:  “De kandidaat-huurder heeft zich teruggetrokken, omdat een kleine supermarkt structureel te weinig oplevert om de kosten te kunnen dekken“.    Zie ook: https://www.gemertsnieuwsblad.nl/nieuws/nieuws/47145/woningbouw-blijft-eerste-optie-voor-oude-bron-in-handel 
Dit artikel in het Gemerts Nieuwsblad wekt de indruk dat er nog verschillende opties mogelijk zijn en de definitieve beslissing nog niet is genomen. Ook is niet duidelijk waarom de kandidaat-huurder zich heeft teruggetrokken. Wordt met klein bedoelt de oppervlakte van de winkel (wat het aanbod van artikelen resumeert) of is Handel te klein?  
Kortom : veel onduidelijkheid.
Deze vragen zijn ook aan de Gemeente gesteld en heb daar (wederom) GEEN antwoord op gekregen.

Er ligt een koopovereenkomst voor locatie Oude Bron met een ontwikkelaar voor de bouw van max. 17 woningen. De gemeente beraadt zich over het vervolgproces.

Dit is informatie die natuurlijk reeds lang bekend is. We vinden dit schrijven wel heel summier en van de opgepimpte foto worden we ook niet vrolijk.

We blijven optimistisch en ook zoeken naar wegen, die ons meer kunnen vertellen. Dus………

We blijven 2 wekelijks informeren en hopen de volgende editie meer informatie te kunnen geven.

Hopelijk kunnen we dan onderstaande foto’s vervangen door plaatjes – tekeningen of/en plattegronden die ons dan een reëler toekomstbeeld geven dan zoals het er nu bij ligt.