Project oude Bron

Update 30-5-2023

Helaas heeft de gemeente weer (2x) niet aan de toezegging voldaan en hebben wij nog geen reactie gekregen. 

We blijven 2 wekelijks informeren en hopen de volgende editie meer informatie te kunnen geven.

Hopelijk kunnen we dan onderstaande foto vervangen door plaatjes – tekeningen of/en plattegronden die ons dan een mooier toekomstbeeld geven dan zoals het er nu bij ligt.