Weekendafsluiting N605 Gemertseweg t.h.v. Mutshoek

Van vrijdag 4 juni 19.00 uur tot maandag 7 juni 06:00 uur

Dura Vermeer realiseert in opdracht van de provincie Noord-Brabant de nieuwe randweg om Boekel. Om de oude en nieuwe N605 met elkaar te verbinden, moet de aannemer de bestaande N605/Gemertseweg gedeeltelijk afsluiten ter hoogte van de Mutshoek. De werkzaamheden vinden in het weekend plaats om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

De N605 Gemertseweg is ter hoogte van de Mutshoek afgesloten van vrijdag 4 juni 19.00 uur t/m maandag 7 juni 06.00 uur. In een eerder persbericht is aangegeven dat de afsluiting in het weekend van 28 t/m 31 mei zou plaatsvinden. Door de huidige weersomstandigheden is de uithardingstijd van de betonverharding langer dan verwacht en moet worden uitgeweken naar het 1e weekend van juni 2021.

Het regionale doorgaand verkeer zal worden omgeleid via de N277 en N272. Plaatselijk zullen in Boekel eveneens omleidingen worden ingesteld voor het gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.

De nieuwe randweg, die wordt aangelegd ten westen van de kern Boekel, is een enkelbaans weg met 1 rijstrook per rijrichting en wordt voorzien van geluid reducerend asfalt. Het tracé van de randweg is ca. 4,7 km lang en bevat 4 rotondes. De maximaal toegestane verkeerssnelheid bedraagt 80 km/uur. Medio juni 2021 is de nieuwe randweg gereed.