ontwerpbestemmingsplan locatie Oude Bron ligt ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan locatie Oude Bron ligt ter inzage.
Natuurlijk hadden we vanuit de gemeente graag een toelichting gegeven tijdens een dorpsoverleg, maar helaas behoort dat nu niet tot de mogelijkheden.
Vandaar dat we de mensen nu schriftelijk informeren, via website en social media