Dorpstaxi

Reserveringen en / of vragen:

Diny Hendriks 06 – 48633051
Bij geen gehoor:
Hans van Hoof 06 – 23315125

Een nieuw project van start dat de leefbaarheid van de Handelse gemeenschap ten goede zal komen;
Vanaf 1 november 2018 rijdt Dorpstaxi Handel.

De laatste decennia zijn al vele sociale voorzieningen uit Handel verdwenen. Hierbij valt te denken aan onder andere horeca en winkelfaciliteiten. Daarom zijn nieuwe initiatieven van harte toe te juichen en daar is de Dorpstaxi er één van. Omdat de bevolking steeds ouder en daardoor ook minder mobiel wordt, kwam Toon Graat met het idee om een Dorpstaxi op te zetten.Inmiddels hebben zich genoeg vrijwilligers gemeld om met hun auto dorpsgenoten weg te brengen naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of een privébezoek buiten Handel.

De aanvragen zullen worden gecoördineerd door Diny Hendriks-Donkers.

Die service is vooral bedoeld voor mensen die geen auto meer hebben of om andere redenen minder mobiel zijn geworden. De vergoeding die moet worden betaald is 0,30 cent per kilometer.

Binnenkort valt er bij inwoners van Handel een folder op de mat, waarop de relevante gegevens voor het reserveren van de Dorpstaxi staan.