Dorpsondersteuner Handel.

Beste Dorpsgenoten.

Nu, een jaar geleden ben ik van start gegaan als Dorpsondersteuner van Handel. Vele ontmoetingen, gesprekken en zoektochten verder, ben en blijf ik enthousiast over het vak van Dorpsondersteuner.
Met name het dienend karakter van de functie, is geweldig!

Naast iemand gaan staan en samen zoeken naar een passend antwoord op een hulpvraag. Of een idee/initiatief, ondersteunen en samen oppakken wat de leefbaarheid voor Handel ten goede komt.
Niet alleen praten, maar vooral ook gewoon gaan doen!

Als Dorpsondersteuner heb ik geen beslissingsbevoegdheid, ben daardoor instaat iedere vraag die gesteld wordt onafhankelijk en neutraal te bekijken. Door mijn beroepsgeheim en de privacywet, is je verhaal veilig bij mij en wordt er niets gedeeld tenzij daar vooraf toestemming voor is gegeven.
Het netwerk waar mee ik te maken heb is breed en groeit, dit helpt om lijnen kort te houden en laagdrempelig mensen en instanties te kunnen benaderen.

Voor acute vragen is een jaar lang maar voor vele “lange termijn” ideeën/initiatieven is dit kort.
Mijn intentie is om voor een langereperiode Dorpsondersteuner te blijven.
1e prioriteit blijft de individuele bewoner met een hulpvraag. Daarnaast kijk ik er erg naar uit om samen met initiatiefnemers zaadjes te planten met als doel mooie sterke bomen te laten groeien. Die bomen staan symbool voor de 9 speerpunten volgens de leefbaarheidsvisie van Handel (ontwikkeld door Thea Brouwers en Marian Smits)

  • Wonen
  • Onderwijs
  • Sport en verenigingsleven
  • Bevolkingssamenstelling
  • Voorzieningen
  • Duurzaamheid
  • Werkgelegenheid
  • Infrastructuur en verkeer
  • Landschap, toerisme en recreatie

Tot ziens! Wellicht spreken wij elkaar binnenkort, via:
Tel: 0614871257 of mail: dorpsondersteuner.handel@gmail.com

Vriendelijke groeten:
Marieke van der Kleijn
Dorpsondersteuner Handel