Mededelingen vanuit Dorpsoverleg Handel

Door omstandigheden, samenhangend met het toenemend aantal coronabesmettingen, hebben we het besluit moeten nemen om de Algemene vergadering van het Dorpsoverleg van 15 december te anuleren We willen zo snel mogelijk een algemene vergadering houden, temeer omdat het al 2 jaar geleden is dat we voor het laatst met het dorp hebben vergaderd. Ook hebben we 2020, het jaar waarin we van plan waren ons 800-jarig bestaan groots te vieren, in armoedige stilte voorbij moeten laten gaan. We zijn toe aan verbinding, aan solidariteit, aan licht aan de horizon en aan handen uit de mouwen en samenwerken aan een leefbaar, toekomstbestendig Handel.

De gemeente Gemert-Bakel heeft aan alle dorpen gevraagd om, in het kader van het ingaan van de Omgevingswet op 1 juli 2022, een visie op papier te zetten inzake thema’s welke wij zelf belangrijk vinden voor de leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van Handel. Eind vorig jaar hebben wij als Dorpsoverleg een aanzet gemaakt om onze visie op papier te krijgen. Het thema bouwen is al volledig uitgewerkt maar er zijn nog tal van andere belangrijke onderwerpen die nog gezamenlijk met de Handelse gemeenschap uitgewerkt moeten worden, o.a.:

  • Een van de belangrijke vraagstukken is onze eigen dorpsidentiteit. Wie zijn wij en wie willen we zijn. We zijn een bedevaartsoord met een 800-jarige bestaansgeschiedenis. De Duitse Ridders vestigden zich in Handel eerder dan in Gemert. Een aantal oude boerderijen herinneren nog aan die tijd. Vinden wij het derhalve belangrijk genoeg om de specifieke kenmerken van die tijd voor het nageslacht te behouden?
  • Hoe loyaal zijn wij als dorpsgemeenschap aan onze inwoners? Wat moeten wij regelen om te zorgen dat er geen inwoners van Handel buiten de boot vallen bijv. door armoede, eenzaamheid of een kwetsbare gezondheid? Welke regelingen en voorzieningen zijn hiervoor nodig?
  • Hoe belangrijk is onze leefwereld, het klimaat en wat kunnen wij als dorp bijdragen aan een gezondere leefomgeving?
  • Welke voorzieningen hebben wij nodig voor sport, recreatie en cultuur?

Het dorpsoverleg wil begin volgend jaar een enquête houden over de bovengenoemde onderwerpen. Om dit goed voor te bereiden zijn wij op zoek naar betrokken mensen die hier een steentje aan bij willen dragen. Aanmelden kan bij Daan van Hoogstraten via het e-mailadres: secretaris@dorpsoverleghandel.nl .

Verder heeft het Dorpsoverleg Handel zeer dringend nieuwe bestuursleden nodig. Eind dit jaar stoppen Peter Geerts en Nicole van der Geest als voorzitter en lid van het dorpsoverleg. Dus ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met het bestuur. Kom eens een bestuursvergadering bijwonen en ervaar hoe gezellig het is en hoeveel voldoening het geeft om je actief in te zetten voor ons mooie dorp!