Het weer || Belangrijke informatie 

Workshop Vrijwilligerswerk Goed Geregeld

 

Vrijwilligers zijn belangrijk voor uw organisatie. Misschien is uw organisatie zelfs volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Hoe zorgt u ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in uw organisatie? Het goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé basisvoorwaarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen. Goed regelen op papier, maar vooral in de praktijk! Maar wat betekent dat 'goed regelen' concreet? En wat levert dat úw organisatie op? In de workshop Vrijwillige Inzet Goed Geregeld gaat u met deze vragen aan de slag.

In de workshop maakt u kennis met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de landelijke belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk. Deze Zelfevaluatie is een handige checklist waarmee organisaties samen met hun vrijwilligers in kaart kunnen brengen wat er goed gaat en wat er beter kan.

Na de workshop weet u:
1. Wat de basis is van een goed vrijwilligersbeleid.
2. Welke effecten goed vrijwilligersbeleid heeft op uw vrijwilligers.
3. Hoe u kunt werken met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Voor wie?
Voor vrijwilligersorganisaties die nieuwsgierig zijn naar hoe ze de inzet van hun vrijwilligers (nog) beter kunnen regelen. Of u al veel heeft geregeld, of juist nog weinig; u bent van harte welkom!

Door wie?
De workshop wordt gegeven door Marieke van Eijk en Ismene Borger van het steunpunt vrijwilligerswerk bij de LEVgroep en gecertificeerde adviseurs Goed Geregeld van Vereniging NOV.

Wanneer?
21 november om 19.00 uur!

Waar?
LEVgroep Vondellaan 51 te Gemert

Dinsdag 7 november Workshop Fondsenwerving
Tijdens deze workshop komt aan de orde waar en hoe u geld kunt aanvragen voor uw vereniging, organisatie of stichting.

Aanmelden via: www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege

Vrijwilligers.jpg

Vrijwilligers zijn belangrijk voor uw organisatie. Misschien is uw organisatie zelfs volledig afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Hoe zorgt u ervoor dat mensen hun tijd willen (blijven) steken in uw organisatie? Het goed regelen van zaken voor vrijwilligers is voor organisaties dé basisvoorwaarde om vrijwilligers succesvol hun werk te laten doen. Goed regelen op papier, maar vooral in de praktijk! Maar wat betekent dat 'goed regelen' concreet? En wat levert dat úw organisatie op? In de workshop Vrijwillige Inzet Goed Geregeld gaat u met deze vragen aan de slag.

In de workshop maakt u kennis met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld van Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), de landelijke belangenbehartiger van het vrijwilligerswerk. Deze Zelfevaluatie is een handige checklist waarmee organisaties samen met hun vrijwilligers in kaart kunnen brengen wat er goed gaat en wat er beter kan.

Na de workshop weet u:
1. Wat de basis is van een goed vrijwilligersbeleid.
2. Welke effecten goed vrijwilligersbeleid heeft op uw vrijwilligers.
3. Hoe u kunt werken met de Zelfevaluatie Vrijwillige Inzet Goed Geregeld.

Voor wie?
Voor vrijwilligersorganisaties die nieuwsgierig zijn naar hoe ze de inzet van hun vrijwilligers (nog) beter kunnen regelen. Of u al veel heeft geregeld, of juist nog weinig; u bent van harte welkom!

Door wie?
De workshop wordt gegeven door Marieke van Eijk en Ismene Borger van het steunpunt vrijwilligerswerk bij de LEVgroep en gecertificeerde adviseurs Goed Geregeld van Vereniging NOV.

Wanneer?
21 november om 19.00 uur!

Waar?
LEVgroep Vondellaan 51 te Gemert

Dinsdag 7 november Workshop Fondsenwerving
Tijdens deze workshop komt aan de orde waar en hoe u geld kunt aanvragen voor uw vereniging, organisatie of stichting.

Aanmelden via: www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege