Het weer || Belangrijke informatie 

Volgende bijeenkomst plan Heerenbosch ll

Openbare bijeenkomst specifiek voor geïnteresseerden in een kavel

Na de vorige bijeenkomst van 4 december 2017 is gebleken dat een meerderheid een voorkeur heeft voor model cluster in het groen. 

Tijdens de volgende bijeenkomst willen we het model cluster in het groen graag met jullie verfijnen, waarbij je ook een voorkeur voor een kavel kunt aangeven.

Als je nog steeds geïnteresseerd bent, kom dan meepraten over de verkaveling!
Na deze avond volgt een collegebesluit en informeren we in een volgende bijeenkomst o.a. de bewoners van oude kluis en alle anderen die ook op de hoogte willen blijven.

Donderdagavond 15 februari 2018

Graag doorgeven aan Arthur Rijken of je wel/niet aanwezig kunt zijn.