Het weer || Belangrijke informatie 

Uitnodiging aanmelding Sportkampioenen en Sportvrijwilliger 2017

JAAAAA! Kampioenen jullie kunnen je weer aanmelden.
Het is een lap tekst, maar weet je wel meteen alles!
 
Op 8 januari 2018 zullen we de sportkampioenen van 2017 huldigen.
We vragen u dan ook om voor 1 december a.s. de kampioenen van uw vereniging te melden. Dit kan door het opvragen van het Excel-bestand via sportkampioenen@gmail.com. Ook willen we daarbij van de kampioenen een kampioensfoto (jpg-bestand 1 mb) ontvangen. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als u een filmpje heeft van het moment van kampioen worden!
 
Per categorie sportman/sportvrouw/sportteam zullen 3 nominaties gekozen worden en pas op de avond zelf worden de echte winnaars bekend gemaakt. Tevens willen we graag een aankomend talent bekendmaken. Is er in uw vereniging een sporter/sportster die mogelijk hiervoor in aanmerking zou kunnen komen, graag melden.
 
Geen kampioensfeest zonder de kampioenen
Wanneer u leden of teams van uw vereniging bij ons hebt aangemeld doen wij een dringend verzoek om deze personen op de huldigingsavond aanwezig te laten zijn. Het zou namelijk jammer zijn als de te huldigen kampioenen schitteren door afwezigheid. De avond draait immers om de kampioenen!
 
Sportvrijwilliger
Klapstuk van de avond is steevast de huldiging van de sportvrijwilliger. We vragen u dan ook weer om uw meest verdienstelijke sportvrijwilliger aan te melden. Deze mensen, de stille motor achter de verenigingen, verdienen de aandacht!
Is uw aangedragen vrijwilliger uitgekozen dan wordt pas in het laatste weekend voor de huldiging de vereniging op de hoogte gebracht.
Hopelijk ontmoeten we elkaar op 8 januari 2018 in de Eendracht, wij zorgen voor het entertainment zodat we er samen een gezellige avond van kunnen maken.
U en uw kampioenen zijn van harte welkom.
 
UITGANGSPUNTEN ten behoeve van de jaarlijkse huldiging van sportkampioenen in de gemeente Gemert-Bakel:
 1. Voor de huldiging en toekenning van de medaille en bijbehorende oorkonde komen alleen in aanmerking individuele personen en teams, die kampioen zijn geworden in een tak van sport die aangesloten is bij een overkoepelende organisatie.
 2. De in lid 1 bedoelde personen en teams dienen, lid te zijn van een sportvereniging uit de gemeente Gemert-Bakel, een door de eigen sportorganisatie erkend kampioenschap te hebben behaald op nationaal, internationaal, provinciaal of eigen districtsniveau. De regeling geldt niet voor plaatselijke- of clubkampioenschappen. Minimum leeftijd is 13 jaar. (voor een team geldt dat minimaal ¾ van de teamleden ouder zijn dan 13 jr)
 3. Toekenning van een medaille en oorkonde aan teamleden geldt voor hen die tenminste voor de helft van het seizoen deelgenomen hebben in het hoogste (eerste) team van de senioren- of juniorenafdeling (deze laatste per leeftijdsklasse na de basisschool) bv. A1, niet A2, ongeacht de klasse waarin deze teams uitkomen. Tot een team worden tevens gerekend de trainer en/of coach.
 4. Toekenning van een medaille en oorkonde aan individuele sporters geschiedt in beginsel voor een behaald kampioenschap in de zin van deze regeling.
  Wie meer dan één kampioenschap behaalt, komt jaarlijks éénmaal voor de gezamenlijke huldiging in aanmerking. Aan een teamlid of individu kan dus ten hoogste één medaille worden toegekend.
 5. Een medaille wordt eveneens toegekend aan ingezetenen uit de gemeente Gemert-Bakel, die individueel of in teamverband nationaal kampioen zijn geworden of op een van de eerste drie plaatsen zijn geëindigd tijdens een Europees- of Wereldkampioenschap of Olympische Spelen. Deze regeling is eveneens van toepassing voor ingezetenen uit de gemeente Gemert-Bakel die lid zijn van een kampioensteam buiten de gemeente Gemert-Bakel. 
 6. Een oorkonde kan worden toegekend aan ingezetenen van de gemeente Gemert-Bakel, niet vallende onder artikel 1, die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd in een tak van sport die aangesloten is bij een overkoepelende organisatie.
 7. Personen of teams die een prestatie of kampioenschap hebben behaald buiten het reglement, kunnen in aanmerking komen voor een vermelding tijdens de huldigingsavond.
 8. De huldiging en de uitreiking van de medaille en oorkonde vindt jaarlijks plaats in de maand januari en heeft betrekking op het daaraan voorafgaande jaar.
 9. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, onduidelijk of onbillijk is, treft het stichtingsbestuur, in overleg met de wethouder belast met o.a. sportzaken, een voorziening of neemt een beslissing.