Het weer || Belangrijke informatie 

Zorg in Handel

Zorg in Handel

Als onderdeel van dorpsoverleg is werkgroep Zorg o.a. bezig met het zoeken van een goede vervanger van Yvonne Vennekens als dorpsondersteuner.
We moeten nagaan denken hoe zorg over 5 a 10 jr er uit gaat zien. Mensen uit Handel zullen binnenkort benaderd worden om mee te denken.  Geïnteresseerden mogen dit natuurlijk ook actief kenbaar maken. Neem contact op met
Ook in Handel speelt dementie een rol . De commissie wil Handel dementievriendelijk maken. Bijv. door jongeren en kinderen daarbij te betrekken. De nadruk ligt op begripsvorming

Koffie uurtjes bij de Ont-moeting / Handel Dementie vriendelijk
1x per maand (1 november, 13 december, 10 januari ) op woensdagochtend om 10.00 u een inloopochtend en koffie uurtje. Dit wordt georganiseerd door de werkgroep Dementie Handel. 
En is met name voor betrokkene, partners, kinderen en mantelzorgers in de ontmoeting.  Een makkelijke gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en bij te praten.


Informatie bij Marian Graat, 06 31 67 43 17