Het weer || Belangrijke informatie 

Bouwen in Handel

verslag presentatie bouwplannen in Handel 28 maart 2018

Arthur Rijken licht een en ander toe.
Er komen nieuwe bewoners in de pastorie: paters uit Gennep.
Het pad van de oude Kluis zal bij voorkeur niet door het bos lopen, en het voorstel is om het deels door tuinen en o.a. via het perceel van Jansbeeke en Kalkhoven te laten lopen.
Voor de inrichting van het dorpsplein is er het voorstel om een comité te vormen uit diverse lagen van de bevolking en dit te gaan ontwerpen in overleg met een architect.
Een van de toehoorders merkte op dat de positie van de pinautomaat aangepast dient te worden in verband met het parkeren van auto’s in de buurt ervan.
Ook dient er extra groen te worden geplant en ook de dorpsagent hoort erbij betrokken te worden. 
Voor de locatie van de oude Bron zijn er een 7-tal ontwerpen gemaakt.
Bij een ervan staan 9 appartementen getekend en ook veel groen komt erin voor.
Op een tweede ontwerp staan 10 appartementen en schuurwoningen met minder groen. Het is ook mogelijk nog meer bebouwing in het ontwerp op te nemen en op een andere locatie meer groen te situeren.
Op het plan Heerenbosch 2 staan op dit moment de auto’s langs de woning of achter de achtertuin getekend.
Ruud Boereboom licht een en ander toe met betrekking tot het verplaatsen van de glasbakken en dergelijke.
Er ligt een voorstel om de glasbakken te situeren op de Heereveldseweg in de buurt van het hondenuitlaatveld. Enkele toehoorders kwamen met het voorstel om ze te verplaatsen naar het sportveld bij de voetbalclub.  Ook kwam iemand met het idee om de parkeerplaats aldaar te verbeteren en aldus een goede plaats te maken voor de glasbak. Dit mede om zo min mogelijk last te hebben van glas rondom de glasbak.  Verder kwam iemand met het idee om de glasbak onder de grond te plaatsen. 
De tuinen van een deel van de seniorenwoningen van het Johannes Keizershof en de Boskant zullen worden verkleind. Van Goed Wonen mag deze reststrook door Handel worden gebruikt.

Bouwlocatie Bron en dorpsplein aanpassen:
Doel is om dit aan te passen zodat parkeren duidelijker wordt en dat het makkelijk is in te richten bij diverse activiteiten in het dorp.
Nu zijn er een aantal nieuwe ontwerpen gemaakt, met elk zijn voor en nadelen
Gemeente wil nu een groep samenstellen om dit samen te bekijken, jong, oud, school, Bron, kermis, kerk. Arthur moet eerst budget krijgen anders wordt er wat bedacht wat niet uitvoerbaar is. Zodra hij duidelijkheid heeft gaat hij hier mee verder.

Bouwlocatie Heerenbosch2:


2 varianten, traditioneel (auto aan zijkant van huis)  en cluster in het groen (auto achter het huis aan centraal parkeer plein). Gemeente gaat kluster verder aanpassen om ook kleinere kavels (200m) in te passen. Zodra dit gereed is zal arthur de potentiele kopers weer uitnodigen voor een vervolg bijeenkomst.

bouwplannen maart 2018 3.pngbouwplannen maart 2018 2.pngbouwplannen maart 2018 1.png

Bouwplannen in Handel
De gemeente heeft aangegeven dat er in 2018 nog 44 woningen gebouwd moeten worden.  Dat geeft natuurlijk weer kansen.  
Bouwen op ‘de oude Bron’ is lastig vorm te geven.  Als particulier initiatief door dorpsoverleg moest er wel vooraf geïnvesteerd worden. Dat traject heeft ruim een jaar gelopen maar dat lukt dus niet omdat het dorpsoverleg geen projectontwikkelaar is. Maar de gemeente is in gesprongen door Bas vd Laar – BVL  als projectontwikkelaar naar voren te schuiven.  Deze heeft 3 schetsen aangeleverd die mogelijk zijn.   Dit wordt vervolgd. 
Goed Wonen heeft geen interesse in om huurwoningen te bouwen.
De aanwezigen vragen wel of de meningen van de Handelnaren daarin zijn gevraagd.  Mogelijk zou er gebouwd moeten worden met open ruimte in plaats van alleen bebouwing. Waar is draagvlak voor !!!?  De oude visie  van een aantal jaren geleden zou opnieuw gedeeld moeten worden om in gedachten te nemen hoe e.e.a. er uit zou kunnen zien.

overzicht en tijdschema.png

Bouwplannen Heerenbosch II
Eind november zal er een eerste ontwerp gepresenteerd worden voor deze bouwplannen.  Als de gemeente in de basis akkoord gaat zal bekeken worden wat de mening en reactie van de mensen uit Handel zal zijn.  Meer informatie volgt.  Hou de media in de gaten.  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Arthur Rijken (via secretaris@dorpsoverleghandel.nl)  – gemeente.  Mensen zullen dan op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.

Na de vorige bijeenkomst van 4 december 2017 is gebleken dat een meerderheid een voorkeur heeft voor model cluster in het groen. 

Volgende bijeenkomst 15 februari a.s.
Tijdens de volgende bijeenkomst willen we het model cluster in het groen graag met jullie verfijnen, waarbij je ook een voorkeur voor een kavel kunt aangeven.

Als je nog steeds geïnteresseerd bent, kom dan meepraten over de verkaveling! 

Reserveer alvast donderdagavond 15 februari 2018 in de agenda. De definitieve uitnodiging volgt zodra de locatie bekend is.

Graag ontvang ik een reactie of je hier wel/niet bij kunt zijn.


 
De grondprijs in Handel is lager dan in Gemert.  In Gemert is dit € 280,- excl. btw
Ook op het oude terrein van Ponje zal t.z.t. gebouwd worden.  Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.

tijdschema Heerenbosch ll.png