Het weer || Belangrijke informatie 

Bouwen in Handel

Bouwplannen in Handel
De gemeente heeft aangegeven dat er in 2018 nog 44 woningen gebouwd moeten worden.  Dat geeft natuurlijk weer kansen.  
Bouwen op ‘de oude Bron’ is lastig vorm te geven.  Als particulier initiatief door dorpsoverleg moest er wel vooraf geïnvesteerd worden. Dat traject heeft ruim een jaar gelopen maar dat lukt dus niet omdat het dorpsoverleg geen projectontwikkelaar is. Maar de gemeente is in gesprongen door Bas vd Laar – BVL  als projectontwikkelaar naar voren te schuiven.  Deze heeft 3 schetsen aangeleverd die mogelijk zijn.   Dit wordt vervolgd. 
Goed Wonen heeft geen interesse in om huurwoningen te bouwen.
De aanwezigen vragen wel of de meningen van de Handelnaren daarin zijn gevraagd.  Mogelijk zou er gebouwd moeten worden met open ruimte in plaats van alleen bebouwing. Waar is draagvlak voor !!!?  De oude visie  van een aantal jaren geleden zou opnieuw gedeeld moeten worden om in gedachten te nemen hoe e.e.a. er uit zou kunnen zien.

overzicht en tijdschema.png

Bouwplannen Heerenbosch II
Eind november zal er een eerste ontwerp gepresenteerd worden voor deze bouwplannen.  Als de gemeente in de basis akkoord gaat zal bekeken worden wat de mening en reactie van de mensen uit Handel zal zijn.  Meer informatie volgt.  Hou de media in de gaten.  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Arthur Rijken (via secretaris@dorpsoverleghandel.nl)  – gemeente.  Mensen zullen dan op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
 
De grondprijs in Handel is lager dan in Gemert.  In Gemert is dit € 280,- excl. btw
Ook op het oude terrein van Ponje zal t.z.t. gebouwd worden.  Hiervoor zijn nog geen concrete plannen.

tijdschema Heerenbosch ll.png