Het weer || Belangrijke informatie 

Dorpsoverleg Handel

Projecten & Notulen

Waar is Dorpsoverleg Handel mee bezig

Waarover is in het bestuursoverleg gesproken

 • hier zullen verslagen volgen van het bestuursoverleg

Agenda Algemene vergaderingen 

Rabobank subsidies 2e halfjaar 2015,    1e halfjaar 2015

Notulen

2016

 • Notulen algemene vergadering maart 2016

Eerder besproken onderwerpen

 • Jaarverslag Dorpsoverleg Handel 2015  o.a.
  • bouwen op locatie 'de Oude Bron' 
  • betrekken jongeren met JeugdParticipatie
  • Social sofa in Handel
  • energiebesparingen met Buurkracht
 • Verslag algemene vergadering 18 november 2015 o.a.
  • Veilig verkeer in Handel o.a. Pelgrimsweg / Verre Heide
  • collectes bundelen in de ' Goede Doelen Week' 

2014

 • Jaarverslag Dorpsoverleg Handel 2014.
  • Website en communicatie / met PET Persoonlijk, Eigentijds Toegankelijk
  • Woningbouw in Handel, o.a. op Kalkhoven
  • Leefbaarheid in Handel en jeugdparticipatie: Jong Handel
  • verkeersveiligheid 

 

 • verslag algemene vergadering november 2014
  Belangrijke onderwerpen
   • Afscheid Teun Verkuijlen als secretaris. Dank je wel Teun.
   • Wijkagent Ad Rijnen; inbraak en diefstal komt voor. Vaak zijn het gelegenheidsdieven. Let op goed op, sluit goed af. Ook je fiets. De presentatie staat op handeldorp.nl
   • Thema avond Wonen werd goed bezocht.  Er volgt begin januari nog een bijeenkomst om verder te praten met geinteresseerden over concrete mogelijkheden.
   • Nieuwe Bron (MFA) gaat 1 maart open. De officiele opening is 10 april met een feestweek
 • verslag algemene vergadering maart 2014
  • presentatie sloot- en bermbeheer door Ido Cranen / Gemeente
  • Presentatie herontwikkeling de Fuik door Ruud Oude Griep / Gemeente
 • verslag algemene vergadering juni 2014
  • presentatie bouwlocaties Handel door Arthur Rijken / Gemeente