Het weer || Belangrijke informatie 

Noord Om

Tracé en bestemmingsplan

De gemeenteraad stelde op 30 september 2010 het tracé van de randweg en de Milieu Effect Rapportage (MER) vast. Dit tracé is de basis voor het bestemmingsplan. Tijdens de bestemmingsplanprocedure wordt de uitwerking van het schetsontwerp tot een definitief ontwerp voorbereid. Waar mogelijk krijgen belanghebbenden een rol in dit proces. Op de site van provincie Noord Brabant een tekening van het ontwerp en meer info over de werkzaamheden.

Start realisatie

24 april 2017 zijn de werkzaamheden gestart met het hijsen van een spandoek Noord-om, Groen op weg.  Als alles meezit, kan het verkeer hopelijk eind 2017 van de randweg en het fietsviaduct gebruikmaken. Voor de rotonde bij de Handelseweg wordt een spectaculaire bouwmethode toegepast. Deze rotonde gaat de aannemer naast de weg, buiten het verkeer maken en vervolgens in enkele dagen -in de herfstvakantie 2017- op zijn plek schuiven. Publiek is bij deze happening van harte welkom.

Daarna volgt nog het aanplanten van het groen.  Dat is medio 2018 klaar.

Nieuwsberichten over project Noord-Om:
17-10-2017  ||  Rotonde Handelseweg en 3D geprinte brug zorgen voor primeur!
11-08-2017  ||  'Inschuif' rotonde wordt 17 oktober op zijn plek geschoven