Het weer || Belangrijke informatie 

Zorg in Handel

Werkgroep Zorg Handel

In het voorjaar van 2009 heeft de Dorpsraad enkele mensen uit Handel, die op de een of andere manier met zorg te maken hadden, gevraagd te onderzoeken wat de inwoners van Handel van de thuiszorg thuishulp vonden. Aanleiding was: de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de reorganisaties in de gemeente door deze veranderingen in de wetgeving en zorg (die nu nog steeds gaande zijn). 
Hieruit ontstond een groep vrijwilligers, later de “Werkgroep Zorg Handel” genoemd. 
Deze werkgroep hield een enquête onder de oudere inwoners van Handel en inwoners die zorg ontvingen, met als hoofdonderwerpen: zorg, wonen en voorzieningen.


Leden Werkgroep Zorg Handel:

  • Yvonne Vennekens (dorpsondersteuner), Rector van de Laarschotstraat 3, tel: 06-20659870
  • Martien de Bresser (huisarts), Rector Meeuwsstraat 6; 0492-321227
  • Eline Kuipers, Landmeerseweg 9, tel: 0492- 329527
  • Liesbeth Hendriks: Kalkhoven 28, tel: 0492-322856
  • Teun Verkuijlen, Boskant 65, tel: 0492-322139
  • Marjolijn Weijmans, Boskant 104; tel: 0492-322784

Yvonne Vennekens, Dorpsondersteuner Handel
Als bewoners vragen of ideeën hebben of ergens zelfstandig niet uitkomen, kunnen ze contact opnemen met de dorpsondersteuner.
Dit kan gaan om vragen binnen verschillende onderwerpen, vrijwilligerswerk, mantelzorg, opvoedondersteuning, WMO voorzieningen, buurtbemiddeling enz.

Alle vragen die er zijn op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid.
Samen met U gaan we op zoek naar een oplossing. Hulp zoeken binnen het informele netwerk, omgeving , familie, vrienden, buurt of verenigingen.
Is er geen oplossing dichtbij of gaat het om comlexe problemen kan er doorwezen worden naar formele hulpverlening.

 

Wijkteam Handel . wijkverpleegkundige Carlien de Bruijn

Telefoon 0900-8998636 

Werkzaam voor wijkteam Handel. Is een klein betrokken, deskundig team, die verschillende soorten zorg bieden aan jong en oud.

Wij vinden het belangrijk dat U zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Wij staan voor U klaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

 

- voor hulp bij indicatieaanvragen,

- persoonlijke verzorging en verpleging

- terminale zorg

- verpleegtechnische handelingen

- specialistische thuishulp, casemanager dementie, wondverpleegkundige, diabetusverpleegkundige, longverpleegkundige, CVA, hartfalen.

- instructie, voorlichting, advies en huisbezoek

- personenalarmering.

 

M.P.M. de Bresser, huisarts te Handel.
Ik maak ook deel uit van de Werkgroep Zorg in Handel. Ik vind het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen in zijn leefomgeving en dat iedereen op zijn eigen manier deel kan nemen aan zijn leefomgeving  (lees voor “zijn” ook “haar”).

 

Nanne Swinkels en werkzaam als maatschappelijk werkster bij de LEVgroep in Gemert. Ik ben kartrekker, dat wil zeggen voorzitter, van het wijkteam in Handel. Naast dat ik kartrekker ben, neem ik ook als maatschappelijk werkster deel aan het wijkteam.

Een maatschappelijk werker is opgeleid om mensen met problemen weer op weg te helpen. Voorbeelden van problemen zijn: Relatieproblemen, opvoeding, echtscheidingen, financiële problemen, problemen met werk of collega’s, persoonlijke problemen en (verlies) verwerking. De maatschappelijk werker gaat samen met de hulpvrager opzoek naar oplossingen of mogelijkheden om beter met de situatie om te kunnen gaan. De gesprekken vinden meestal plaats bij ons op kantoor, als dat nodig is, kunnen deze ook bij u thuis plaatsvinden.

 

Ik ben te bereiken via het telefoonnummer: 0492-598989.

 

Rivke van der Weerden. Vanuit de GGD Brabant Zuidoost werk ik als jeugdverpleegkundige in de gemeente Gemert-Bakel. Daarnaast ben ik O&O-er in Handel.

Ik ben voor ouders, jeugdigen en derden een eerste aanspreekpunt voor informatie, advies en ondersteuning op het terrein van opvoeden en opgroeien.

Binnen deze taak is er de mogelijkheid licht pedagogische hulp en ondersteuning te bieden en/of toe te leiden naar andere vormen van hulp en ondersteuning. Daarbij streven wij er naar dat de oplossingen of ondersteuning zo dichtbij huis als mogelijk gezocht wordt.

Daarnaast vang ik, door onder andere contacten met school en de andere deelnemers binnen het wijkteam, signalen of ondersteuningsvragen op die kunnen wijzen op de behoefte aan lokale of collectieve voorzieningen, die dan in gang gezet kunnen worden.

Annemiek de Ridder, projectcoordinator Wonen, Zorg en Welzijn.
Een functie die binnen Goed Wonen gezien wordt als een spin in het web, zowel voor interne als externe contacten en projecten.

Ik houd me bezig met allerlei projecten die een relatie hebben met wonen, zorg en het welzijn van de mensen. Dit doe ik samen met professionals, onze klanten en collega’s. Vanuit deze positie vind ik het ook belangrijk om aan te sluiten bij het wijkteam. Het ophalen van de vraag binnen het dorp en die vertalen naar de manier van werken binnen Goed Wonen. Kijken waar het nodig is om maatwerk te leveren en waar extra aandacht gevraagd wordt. Daarnaast kan het wijkteam Goed Wonen weer helpen om te bekijken of projecten een kans van slagen hebben.