Het weer || Belangrijke informatie 

Dorpsoverleg: Wie is Wie

Dorpsoverleg Handel

Voorzitter                  Peter Geerts
Secretaris                  Daan van Hoogstraten, Oude Kluis 31, 0492 840399 
                                   
- beheerder facebook/handeldorp
                                   - commissie Wonen in Handel
Penningmeester      Jos Kuijpers 
                                   - commissie Wonen in Handel

Bestuurslid                Nicole vd Geest                               
Bestuurslid                Martin Hendriks 
Bestuurslid                Giedo Panneman
                                    - commissie Wonen in Handel

 Contact opnemen kan telefonisch of per email:  secretaris@dorpsoverleghandel.nl