Het weer || Belangrijke informatie 

Dorpsoverleg

Dorpsoverleg_Handel.jpeg

Dorpsoverleg Handel is er voor en door inwoners van Handel. Het Dorpsoverleg is het aanspreekpunt voor de Gemeente Gemert-Bakel en is bij tal van ontwikkelingen (zijdelings) betrokken. Met name in een coördinerende rol.  De werkzaamheden worden verdeeld in diverse commissies, bemand door zowel leden van het dorpsoverleg als anderen binnen Handel.

     
Persoonlijk Eigentijds Toegankelijk

Persoonlijk
Dorpsoverleg Handel is er voor u,  voor ons. Voor iedereen in Handel, iedereen die ons dorp leefbaar wil houden met goed en veilig wonen en clubs en vereningen.   Als dorp moeten we onze persoonlijke belangen verenigen met het algemene belang van het dorp zodat we allemaal goed en fijn kunnen leven en wonen. 

Eigentijds
Ook Handel gaat mee met de tijd. Steeds meer en vaker is er allerlei info over Handel te vinden op internet en facebook.  Maar er zijn niet alleen vernieuwingen met social media en technieken ook onstaan er in Handel nieuwe initiatieven voor en door Handelnaren.  Niet alleen een nieuwe succesvolle tennisclub maar bijvoorbeeld ook de komst van een dorpsondersteuner, Yvonne Vennekes en de oprichting van een zorgteam en wijkteam  die aan de nieuwe eigentijdse zorgvragen kan voldoen.

Toegankelijk
Het dorpsoverleg Handel is er graag voor de Handelse bevolking. We willen graag de spil zijn tussen gemeente en inwoners en allerlei initiatieven in Handel waar mogelijk ondersteunen. Spreek ons aan als het kan.  Dit kan persoonlijk, telefonisch. per email of als je wilt via social media.  De manier waarop is niet belangrijk.  Wel dat de broodnodige mening van alle inwoners kenbaar wordt gemaakt.  Laat je horen. 

Dorpsoverleg Handel is P E T